Lezingen

Darmkanker en dan?                                                    24 jan. 19.30 uur

Lezing door  de heer prof. dr. J.B.M.J. Jansen

Jan Jansen klProf. Dr. J.B.M.J. Jansen van het Elkerliekziekenhuis Helmond verzorgt woensdag 24 januari een gratis lezing over het onderwerp ‘Darmkanker. En dan?’  De lezing wordt gehouden in inloophuis De Cirkel, Evertsenstraat 19 in Helmond en begint om 19.30 uur.   

 In zijn lezing snijdt prof. dr. Jansen onder andere het onderwerp Bevolkingsonderzoek naar darmkanker aan, dat van pilot in de regio Nijmegen en Amsterdam uitgroeide naar een landelijk bevolkingsonderzoek. Hij bespreekt de resultaten, ervaringen en inzichten. Maar ook praktische onderwerpen zoals interpreteren uitslagen bevolkingsonderzoek, stoma’s en diëten zullen de revue passeren. Onderwerpen die bij uitstek op een interactieve manier behandeld kunnen worden.

 Voor meer informatie: Inloophuishuis De Cirkel- www.inloophuisdecirkel.nl of 0492 347 904.  

 


Vermoeidheid                                                                   21 febr. 2018

door Marlies Peters

Dr-Marlies-PetersMarlies Peters is sinds 1994 werkzaam binnen de afdeling medische oncologie van het Radboudumc te Nijmegen. Aanvankelijk als (oncologie)verpleegkundige, momenteel als verpleegkundig expert, senior onderzoeker en kwartiermaker geriatrische oncologie.
Sinds 2004 is Marlies betrokken bij onderzoek naar vermoeidheid en kanker en hierin werkt zij nauw samen met het Nederlands Kenniscentrum voor Chronische Vermoeidheid (NKCV).
Na aanvankelijk betrokken te zijn geweest bij de uitvoer van onderzoek naar vermoeidheid bij patiéten in de curatieve setting, is zij in 2009 begonnen met zelf onderzoek doen naar vermoeidheid bij patiënten met ongeneeslijke kanker. Daarbij heeft zij, naast vermoeidheid bij patiënten, ook gekeken naar vermoeidheid bij mantelzorgers. De resultaten hiervan hebben geleid tot een promotie in 2015.
Marlies verzorgt regelmatig presentaties en gastlessen over het onderwerp vermoeidheid en kanker.

Vermoeidheid bij kanker, welke factoren spelen een rol?

Heb je (nog steeds) veel last van vermoeidheid? Je staat er niet alleen voor. Tijdens de behandeling voor kanker ervaart ca. 90% van alle patiënten ernstige vermoeidheidsklachten. Ongeveer 25% van alle patiënten met kanker heeft een jaar na afronding van de behandeling nog steeds last van ernstige vermoeidheid. Deze klachten hebben vaak een negatieve invloed op de kwaliteit van je leven en hebben veelal weerslag op dagelijkse bezigheden als werk, hobby’s en sociale activiteiten. Vermoeidheid bij kanker is al jaren een onderwerp van onderzoek en er worden tegenwoordig verschillende behandelingen aangeboden. Helaas is er geen eenduidige oplossing voor vermoeidheid. De juiste behandeling is vaak een zoektocht en hangt, naast persoonlijke voorkeuren voor een bepaalde aanpak, ook af van allerlei factoren die een rol kunnen spelen bij vermoeidheid. Marlies Peters zal tijdens haar presentatie stilstaan bij factoren die van invloed kunnen zijn op jouw vermoeidheid en laat een aantal verschillende behandelopties de revue passeren.

23 mei : Thema huidkanker door  dr. Liberton


Lezing door: Drs. Frank Raat,                                                 17 mei 2017

Radioloog, Laurentius Ziekenhuis Roermond.

Thema:  “nauwkeurige en betrouwbare diagnose prostaatkanker”

Op woensdag 17 mei geeft Drs. Frank Raat (radioloog) een gratis lezing bij regionaal inloophuis De Cirkel in Helmond. Thema van de lezing is “nauwkeurige en betrouwbare diagnose prostaatkanker.

De lezing begint om 19.30 uur en het adres van inloophuis is Evertsenstraat 19 in Helmond.

Wat als mijn PSA stijgt en de dokter denkt aan prostaatkanker? Eerst een transrectale echogeleide biopsie (TRUS) of kom ik in aanmerking voor een MRI van de prostaat?

Vragen waar potentiele prostaatkanker aan denken. Drs. Frank Raat legt uit dat met een MRI van de prostaat het mogelijk is vast te stellen of er sprake van prostaatkanker is en of de kanker actief gevolgd kan worden of agressiever behandeld moet worden.


Lezing kanker en werk                                                        15 mrt. 2017

 Op woensdag 15 maart organiseert inloophuis De Cirkel een lezing over kanker en werk. De gratis lezing begint om 19.30 uur en het adres van De Cirkel is Evertsenstraat 19 in Helmond. De lezing is vooral bedoeld voor lotgenoten die na de diagnose kanker aan het werk willen blijven, gaan of zullen gaan. Maar  leidinggevende, HRM professional of zorgverlener zijn natuurlijk ook van harte welkom.

Knipsel kanker en werk Kun je blijven werken als je leven op zijn kop staat door de diagnose kanker? Hoe ga je weer aan de slag na het afronden van de behandelingen? Werken brengt veel. Werken biedt afleiding, financiële zekerheid en het helpt je niet je ziekte te zijn. Er is meer dan ziek zijn! Maar werken bij kanker roept ook vragen op: hoe bouw ik op, kan ik dat nog wel aan en wanneer begin ik? En wat als je geen baan meer hebt of ZZP-er bent?

 Spreker
Cecile Collaris (coach en ervaringsdeskundige) van Soulide in Vugt komt uitleggen wat er wel en niet mogelijk is en wat jouw rol in het proces is, maar ook wie er verder allemaal betrokken zijn bij jouw traject. Wat doet de bedrijfsarts en wat kun je van je leidinggevende verwachten? Hoe deel je je re-integratie in en wat is er wettelijk geregeld? Bekijk hier de video van Cecile.

  Programma:
·         aandacht voor de (lange)termijngevolgen van kanker voor het werk.marriet1-smal
·         Balans tussen werk(hervatting), privé en behandelingen en herstel.
·         Inkomen, rechten en plichten.
·         Positief en negatief voorspellende factoren.
Na deze lezing is er nog gelegenheid voor het stellen van vragen.
Bij deze lezing zal Mariette van Hooff ook aanwezig zijn om naar aanleiding van deze materie een nieuw service van het inloophuis “spreekuur voor kanker en werk” zal introduceren.


‘Hormoontherapie’                                        25-1-2017

‘Hormoontherapie’ staat centraal tijdens de gratis lezing in het regionaal inloophuis De Cirkel op 25 januari vanaf 19.30 uur.  Internist–hematoloog oncoloog Jeroen Vincent en internist-endrocinoloog Petri Kox, beiden verbonden aan het Elkerliek ziekenhuis in Helmond, gaan op dit onderwerp in.

Het adres van De Cirkel is Evertsenstraat 19 in Helmond.

foto_lezing_hormoontherapie

Hormoontherapie wordt toegepast op hormoongevoelige kankersoorten zoals borstkanker en prostaatkanker,’ vertelt Jeroen Vincent. ‘In de praktijk is de combinatie borstkanker en hormoontherapie het meest bekend.
Maar de combinatie prostaatkanker en hormoontherapie verdient zeker ook de nodige aandacht.
Vooral omdat de effecten bij mannen ingrijpend kunnen zijn.
Omdat er geen testosteron meer wordt aangemaakt, raakt de balans tussen mannelijke en vrouwelijke hormonen volledig uit evenwicht. Mannen kunnen borsten krijgen, overgevoelig worden en zelfs opvliegers krijgen. Dat laatste onderwerp, opvliegers bij mannen en vrouwen,  behandelt Petri Kox.’

Jeroen Vincent zal het hebben over de verschillende vormen van hormoontherapie bij mannen en vrouwen, de effecten en overige bijwerkingen.


Levenstestament en Testament’                     Helmond,   23 nov 2016

Miranda van den Broek en Saskia van Loon van Visser Van Den Broek – Netwerk Notarissen Helmond verzorgen woensdag 23 november een gratis lezing over het onderwerp ‘Levenstestament en Testament’.
De lezing wordt gehouden in inloophuis De Cirkel, Evertsenstraat 19 in Helmond en begint om 19.30 uur.   

miranda-van-den-broekWie betaalt de rekeningen en  wie bekijkt bijvoorbeeld of hij of zij thuis kan blijven wonen zijn vragen waarover  gezonde mensen meestal niet nadenken, maar bij dementie of een ernstig ongeluk om de hoek komen kijken. Soms onverwachts en dan is het handig als er een levenstestament gemaakt is dat voor praktische zaken een oplossing heeft of een richting wijst die overeenkomt met de wil van de opsteller van het levenstestament. Op het onderwerp levenstestament, maar ook over het gewone  testament, gaan de beide dames in tijdens de lezing in het regionaal inloophuis De Cirkel. 

 Fotobijschrift: Miranda van den Broek en Saskia van Loon

 


Kanker heb je niet alleen.                                                            Helmond, 13 juli 2016

©EZH_8316Rianne Rooijakkers (oncologie verpleegkundige Elkerliek ziekenhuis Helmond) en Marion Franx (medisch maatschappelijk werker oncologie Elkerliek ziekenhuis Helmond) houden 13 juli een gratis lezing in het regionaal inloophuis De Cirkel. De lezing begint om 19.30 uur en heeft als onderwerp ‘Kanker heb je niet alleen’. Het nieuwe adres van De Cirkel is: Evertsenstraat 19, Helmond (vlakbij het oude adres van het inloophuis).

De confrontatie en het doormaken van een levensbedreigende ziekte kan relaties veranderen. Iedereen verwerkt de boodschap op zijn of haar eigen manier. Ook als iemand na verloop van tijd over de schok heen is, blijven emoties een grote rol spelen. Dat zijn items die centraal staan in de lezing, maar ook hoe iemand zich staande houdt en zorgt voor zichzelf, partner en naasten. Onderwerpen over de grote impact van een levensbedreigende ziekte op alle betrokkenen.

  • De lezing van 8 juni heeft een grote opkomst aan toehoorders gehad. Nu we in de nieuwe Cirkel de lezingen organiseren is er gelukkig meer ruimte. We zullen zorgen dat er voldoende stoelen aanwezig zijn, natuurlijk mag u ons laten weten dat u komt, graag zelfs.  info@inloophuisdecirkel.nl

‘Immuuntherapie en kanker’                                      8-6-2016

Jeroen Vincent ‘Immuuntherapie en kanker’ staat centraal in de gratis lezing 8 juni verzorgd door internist hematoloog-oncoloog Jeroen Vincent van het Elkerliek ziekenhuis Helmond in inloophuis De Cirkel.

In de lezing behandelt Jeroen Vincent onderwerpen zoals: Wat is een immuunsysteem? Wat kan er misgaan met een immuunsysteem? Immuuntherapie staat nog in de kinderschoenen, hoe heeft het zich ontwikkelt en welke toekomst heeft het? Hoe verhoudt zich immuuntherapie t.o.v. chemotherapie? En welke ontwikkelingen in de immuuntherapie zitten eraan te komen?
Kortom: genoeg onderwerpen voor een interessante avond.


Lezing Kanker betekent levenslang                         25-11-2015

Jeroen Terlingen (schrijver, journalist en ex-lymfklierkankerpatiënt) houdt woensdag 25 november vanaf 19.30 uur een gratis lezing bij inloophuis De Cirkel, Piet Heinstraat 59 in Helmond. Onderwerp van de lezing is ‘Kanker betekent levenslang’.

Steeds vaker blijkt dat de gevolgen van de behandeling op wat langere termijn vaak nog ingrijpender zijn dan het ziekteproces zelf. Terlingen vertelt over de manier waarop kanker zelfs na vele jaren nog ingrijpt in het dagelijks leven en hoe je daarmee kunt omgaan.

Overleven
Jeroen Terlingen-2Ongeveer de helft van het aantal mensen dat kanker krijgt – in Nederland 70.000 per jaar – geneest of overleeft langdurig. Velen van hen worden vervolgens geconfronteerd met een andere problematiek: ze moeten leven met blijvende vermoeidheid, pijn of verminking. Soms ontstaan spanningen in de relatie of met de kinderen. Heel wat ex-kankerpatiënten ondervinden problemen op het werk. De één krijgt te maken met ongewenste kinderloosheid, de ander ondervindt weerstand bij het afsluiten van een hypotheek of verzekering. En altijd krijgen ze te horen: ‘Je moet niet zeuren, wees blij dat je er nog bent!’

Handboek
Voor deze groeiende groep mensen heeft Jeroen Terlingen een overzichtelijk en toegankelijk Handboek voor overlevers van kanker geschreven. In dit informatieve boek komen tientallen ex-kankerpatiënten aan het woord met hun ervaringen en adviezen. Zij laten op indrukwekkende wijze zien wat ervoor nodig is om na de behandeling ook de kwaliteit van hun leven te verbeteren.’


Kanker en erfelijkheid

Beppie Caanen, genetisch consulent MUMC Maastricht, houdt 9 september vanaf 19.30 uur een gratis lezing bij inloophuis De Cirkel, Piet Heinstraat 59 in Helmond. Onderwerp van de lezing is ‘kanker en erfelijkheid’.

Smoelenboek 2014

‘De genen waarin fouten kunnen ontstaan die tot kanker kunnen leiden, kun je vergelijken met een telefoonboek. We kennen wereldwijd alle nummers, maar nog lang nog niet alle namen die bij een nummer horen.’ Met die metafoor omschrijft Caanen de complexiteit van het genenonderzoek dat van belang is bij het vaststellen van erfelijkheid. ‘We krijgen met name veel vragen die betrekking hebben op borstkanker, eierstokkanker, baarmoederkanker en darmkanker.’ Onderwerpen
‘Onderzoek naar erfelijkheid is relatief nieuw,’ vervolgt Caanen. ‘In 1998 zijn de eerste doorbraken geweest in dit onderzoeksgebied en in 2000 is het vertaald naar daadwerkelijk praktisch onderzoek en zie je dat het aantal vragen over dit onderwerp gigantisch is toegenomen. Vragen over waar erfelijkheid vanaf hangt, hoe je erfelijkheid kunt vaststellen of bijvoorbeeld wat het voor een familie kan inhouden. Deze onderwerpen komen aan bod in mijn presentatie, maar ook behandel ik onderwerpen zoals hoe verzekeringen er in staan en wat erfelijkheid kan betekenen voor een kinderwens.

Beppie Caanen,  genetisch consulent
MUMC Maastricht

 


Reconstructie na borstkanker

Harm Hawinkels - plastisch chirurg Elkerliekziekenhuis Helmond

Harm Hawinkels, plastisch chirurg in het Elkerliek ziekenhuis Helmond, houdt 17 juni vanaf 19.30 uur een gratis lezing bij inloophuis De Cirkel, Piet Heinstraat 59 in Helmond. Onderwerp van de lezing is ‘Reconstructie na borstkanker’.

Hawinkels volgt in zijn presentatie een patiënt van de intake naar de operatiekamer. In de operatiekamer werkt hij nauw samen met de chirurg. ‘Een reconstructie vindt meteen na de medische ingreep van een chirurg plaats,’ legt de plastisch chirurg uit. ‘Als de chirurg klaar is, zorg ik meteen voor de reconstructie. In mijn presentatie zullen alle aspecten van borstreconstructie aan bod komen. Het gaat binnen het Elkerliek ziekenhuis met name om de reconstructie middels prothesen.’

Harm Hawinkels – plastisch chirurg Elkerliekziekenhuis Helmond

 

 

 


Seksualiteit en Kanker

Lenny van Hagen, systeemtherapeut en seksuoloog, houdt 11 maart vanaf 19.30 uur een gratis lezing bij inloophuis De Cirkel, Piet Heinstraat 59 in Helmond.
Onderwerp van de lezing is ‘Seksualiteit en Kanker’.‘ILennyntimiteit en seksualiteit begint tussen de oren,’ verklaart Lenny van Hagen. ‘Als je geen rust in je hoofd hebt, komt dat de intimiteit en de seksualiteit niet ten goede. Kanker kan zo’n onruststoker zijn. Als je kanker hebt, maar ook daarna, kunnen lichamelijk ongemak of onlustgevoelens een flinke sta in de weg zijn. Chemo, een operatieve ingreep, medicijngebruik, vermoeidheid, een verminderd zelfbeeld, een partner die anders tegen je aankijkt en zo zijn er wel meer factoren te benoemen, die intimiteit en seksuele gevoelens kunnen beïnvloeden. In mijn lezing sta ik stil bij een aantal van deze onderwerpen en vertel hoe een systeemtherapeut/seksuoloog werkt en hoe een patiënt begeleid wordt naar het herstellen van verstoorde intimiteit en seksualiteit.’
Lenny ten Hagen
Foto: Jan-Willem van den Enden


Spreker avondprogramma 1e Lustrum

Ellen KampmanOp 4 februari jongstleden vierden wij ons eerste lustrum, met in het avondprogramma gastspreekster mevrouw prof., dr., ir, Ellen Kampman. volg deze link voor meer informatie over haar zelf en deze link (die zij ook noemde) over meer info over het onderwerp klik hier.

Twee artikelen/onderzoeken over het thema “voeding en kanker” lees meer onder verantwoordelijkheid van het “Wereld Kanker Onderzoek Fonds” lees hier meer.

 

mevrouw prof., dr., ir, Ellen Kampman


‘Baarmoederkanker’

‘Donderdag 27 november houdt Huy Ngo Duc, gynaecoloog van het Elkerliek ziekenhuis in Helmond, een gratis lezing in inloophuis De Cirkel in Helmond. De lezing heeft als thema ‘Baarmoederkanker, hoe te behandelen?’ en begint om 19.30 uur. Het adres van het regionaal, laagdrempelig inloophuis voor mensen met kanker en hun naasten is Piet Heinstraat 59 in Helmond.

Ngo_Duc‘Baarmoederkanker komt vooral voor bij vrouwen van 60 jaar en ouder. Het aantal baarmoederkanker is in de afgelopen 15 jaar toegenomen. 1 op de 10 vrouwen met abnormaal bloedverlies na de overgang kan een eerste signaal zijn van baarmoederkanker ,’ vertelt Huy Ngo Duc. ‘En omdat bloedverlies de beginfase van baarmoederkanker kenmerkt, kunnen 8 van de 10 vrouwen met succes behandeld worden. Vroeger was dat een ingrijpende ingreep. Met de huidige stand van de techniek kunnen met een kijkoperatie vrouwen meestal al de volgende dag naar huis. Dat was vroeger anders. Na een operatie en een paar dagen ziekenhuisopname mochten vrouwen met een flink litteken, en kans op een lange herstelperiode, het ziekenhuis verlaten. Dat is gelukkig enorm verbeterd.’ In zijn lezing besteed de gynaecoloog aandacht aan de symptomen, de diagnose, de kijkoperatie en mogelijke verdere medische consequenties.

 


Lezing hoofd-hals oncologie in De Cirkel

Dr. Hedrik BremerWoensdag 25 juni verzorgt keel-, neus- en oorarts Hendrik Bremer van het Elkerliek ziekenhuis in Helmond een lezing over ‘Oriëntatie in de hoofd-hals oncologie, van diagnostiek tot behandeling’ in inloophuis De Cirkel. De gratis lezing begint om 19.30 uur en het adres van Inloophuis De Cirkel is Piet Heinstraat 59 in Helmond.

Bremer gaat onder andere in op de zeldzaamheid van de ziekte en de zeldzame belasting. “Als in het gebied van de adem -, voedsel – en communicatiewegen een tumor geconstateerd wordt, gaat de kwaliteit van leven sterker naar beneden dan bij andere tumoren. “ Van de verschillende hoofd-halskankersoorten is stembandkanker de bekendste verschijningvorm. “Dat merkt iemand vrij snel. En omdat men er meestal snel bij is, is de overlevingskans bij een vroeg stadium 95% na 5 jaar. Andere soorten zijn moeilijker te diagnosteren. Die vallen vaak pas op als mensen last krijgen van obstructie. Omdat de tumor dan verder in het proces zit, kunnen hier de overlevingskansen na 5 jaar gemiddeld tussen de 40-50% liggen.” Behalve aandacht voor de soortentumoren, behandel Bremer in de lezing ook het complete proces van intake tot behandeling.

Hendrik Bremer

Reacties zijn gesloten.